VMUG Bulgaria Meeting 2019.3, Telelink Business Services, четвъртък, 17. октомври 2019

19:00 - 19:10 Telelink Business Services in a nutshell, Ognyan Yuskeseliev, Telelink Business Services
19:10 - 19:40 vSphere Web Client, Tihomir Mateev, VMware Bulgaria
19:40 - 20:40 Kubernetes on vSphere & vSAN, Cormak Hogan, VMware
20:40 - 21:30 Networking, Drinks & Snacks

четвъртък, 17. октомври 2019, Telelink Business Services, VMUG Bulgaria Meeting 2019.3

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега