Surviving IoT: what is going on around the software parts, Work & Share Coworking Space, вторник, 05. ноември 2019

Това събитие е част от потребителската група Internet of Things.

вторник, 05. ноември 2019, Work & Share Coworking Space, Surviving IoT: what is going on around the software parts

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега