02. октомври 2020 - 7:00
Институт за Интегрално Развитие
BulgariaSofiaбул. Княгиня Мария Луиза 58

Енергийна психология - Self Emotional Balancing ®, Институт за Интегрално Развитие, петък, 02. октомври 2020

? Искате да се обучите в единственият метод на най-новото направление в Енергийната Психология - Интегративна енергийна психология™?

? Вече сте усвоили няколко техники на Енергийната психология и искате да продължите да надграждате?

? Желаете да помогнете на вашите клиенти да намерят по-добър емоционален баланс, позволявайки им да се свържат отново със своя Аз - със спонтанната енергия на любовта и състраданието?

? Искрено желаете да помогате по един по-пълноценен начин на вашите клиенти в справянето им с комплексните травми, разстройствата на привързаността, дисоциациите или нуждата да контролират и рационализират?

? В такъв случай, най-вероятно това обучение е за вас.===================================================ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

и

ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯорганзиратПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ТРЕНИНГ

поЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯSelf Emotional Balancing - SEB ®

(Емоционално себе-балансиране)✔ МОДУЛ 1✔ 02-04 Октомври 2020===================================================? ПРЕДВИДЕНА Е ОТСТЪПКА ПРИ ВНСЯНЕ НА ТАКСАТА ДО

02-ри АВГУСТ? Осигурен е превод на български по време на тренинга, както и преведено на български печатно ръководтсво.? След покриване на сертификационните изисквания, учaстниците получават сертификат за SEB ® фасилитатор от "Франкофонска Асоциация по Клинична Енергийна Психология"??✍ Информация относно размера на таксата, сроковете за внасяне, отстъпките при внасянето ѝ в съответния срок, условията за участие, сертификационните изисквания и др., можете да получите като ни пишете на: email===================================================ВОДЕЩ И СЪЗДАТЕЛ НА МЕТОДА:Ив Вотие-ФреманИв е психолог и психотерапевт с над тридесетгодишен опит. Той е преминал през обучение в огромен брой терапевтични, трансформативни и интегративни методи и техники, в това число – EMDR, краткосрочна-ориентирана към решение психотерапия, травма терапия, хипнотерапия, Ериксонова хипноза, в голям брой модалности на Енергийната Психология като - EFT (ТЕС), клиничен ТЕС, REMAP, SEB, TAT, PET, SET, Пренареждане на матрицата, а също и методи като - Сензорна идентификация на несъзнавани страхове, Логосинтез, Майндфулнес, Вътрешни семейни системи, Рейки, Сейким, TRE, Шиацу и много други.Понастоящем Ив Вотие-Фреман е:◼ Президент на Франкофонската Асоциация по Клинична

Енергийна Психология

◼Съосновател и ко-директор на Европейският институт за обучение в областта на психотерапията

◼ Регионален координатор за Белгия на Асоциацията по Цялостна Енергийна Психология

◼ Председател на Европейския център по Луминотерапия ◼ Провежда обучения във Франция, Белгия, Холандия, Италия, Испания, Германия, Австрия, Русия, а сега и в България.===================================================✔ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SEB®Емоционалното себе-балансиране (а можем да го наречем също и емоционално балансиране на Аза) е нов интегративен изцелителен модел, който ни помага да намерим отново изначалната си хармония, която не е състояние, а е по-скоро онова пространство, което се намира в сферата между вътрешния покой и състраданието. Състраданието е отличителната черта на нашата „човечност“ – това е своего рода природната запазена марка, която бележи цялото ни съществуване като човешки същества още от момента на раждането ни.Голямата ефикасност на SEB© се корени в интегрирането на телесноориентирания и менталният подход за постигане на трансформация. Методът е синтез между техники на Енергийната психология и методи като вътрешни семейни системи, хуманистичната психология, както и базирани на състраданието подходи, като терапията на взаимоотношенията, в комбинация с работата с тялото.Едни от най-важните елементи на SEB са - стимулацията на специфични енергийни точки, придружена с умението за осъзнато и емпатично присъствие, изведено от хуманистичният подход, спомагащ за възстановяването на връзката между различните части на Аза, като всичко това е поставено в контекста на целенасочена телесно-ориентирана работа, емоцинална интеграция и ментална трансформация.===================================================✔ Какво всъщност правим, когато работим със SEB©?Съчетанието на стимулацията на енергийни точки със специфичното активиране на зрителното поле, в допълнение към специално разработеният и уникален SEB© протокол, ускорява възстановяването на свързаността между наранените подличности на клиента, както и тяхното повторно свързване с Аза. Посредством прецизно насочване (определяне на ситуацията, усещанията, емоциите, когнициите) идентифицираме една картина от даден спомен на травматично преживяване, която най-добре илюстрира проблема, заради който клиента е потърсил помощта ни. След това идентифицираме и различните аспекти на личността, които са активирани или наранени от преживяното в тази ситуация, а така също идентифицираме и повтарящите се неадаптивни модели, породени в реузлтат на стреса. Наричаме тези аспекти части на личността или подличности. Те представляват реакциите, които нашето подсъзнание създава, за да ни защити от житейските травми или да се справи с тях.Тези подличности се разделят на няколко категории:◼ „Изгнаниците“, които представляват наранените и травмирани аспекти;

◼„Пожарникарите“, които се стремят да ни избавят от товара, който носят Изгнаниците;

◼ „Мениджърите“, които понякога поемат управлението на нашата система, когато осъзнаят, че пожарникарите заемат твърде много място в живота ни.

◼ Царят на Мениджърите или "Азоподобният" – това е онази контролираща подличност, която често бива формирана в много ранна възраст като предпазен механизъм на подсъзнанието, но която е същевременно и този подсъзнателен аспект, който пречи на пълното изцеление и освобождаване на наранените части на личността, а също и на онези подличности, които се стремят да ни предпазят от страданието.В колкото по-ранна възраст се появи травмата, толкова по-вероятно е да се появи "Азоподобния" (често много добронамерен и прикрит зад качествата на Аза).Щом приключим с разпознаването или картографирането на тези части, вече можем да се срещнем и да започнем диалог с тях, като открием техните нужди, и използвайки тази възстановена свързаност сме в състояние да разрешим вътрешните конфликти с помощта на тялото и на неговото влияние върху ума, а това от своя страна спомага за интеграцията на тялото с Духа.Част от темите, които ще бъдат усвоявани по време на обучението:• Моделът SEB: базови концепции

• Методологията на SEB

• Протоколът на SEB

• Етапите на сесията

• Азът

• Картография на подличностите

• Присъствието на фасилитатора

• Енергийните инструменти

• ТЕС

• ТАТ

• Remap

• Енергийни точки и емоции

• Аспекти на изцелителния процес

• Таргетирането

• Петте входни врати

• Техника за обратна флотация

• Работен лист за работа с клиента

• Логосинтез

• Традиционната китайска медицина

• Сърдечната кохерентност

• Цялостно осъзнаване

• Дисоциациите

• Поляризациите

• Комплексните травми

• Какво е необходимо да се направи при наличието на блокаж

• Справяне с Йо-йо ефекта

• Трансгенерационни аспекти

• Психо-телесни принципи

• Упражнения за освобождаване от травма

• Активация на зрителното поле

• Констелации на подличностите

• Разкъсване между Духа и тялото

• Работа с подличностите===================================================

✔ Какво можете да постигнете чрез SEB?Каквато и да е вашата професионална подготовка и опит,

каквито и методи и инструменти да използвате,

с каквито и клиенти да работите,

чрез SEB, можете да отидете по-далече, да работите в по-голяма дълбочина и то по един по-щадящ и по-ефективен начин.Някои от проблемите, при които методът може да се прилага, включват:? Проблеми със съня

? Посттравматично стресово разстройство

? Проблеми във взаимоотношенията

? Проблеми със себеоценката

? Скръб от загуба

? Тревожност, напрежение

? Проблеми с гнева

? Ограничаващи вярвания

? Депресивни състояния

? Проблеми, свързани със себереализацията

? Зависимости към храна, цигари, алкохол

? Страхове и фобии включително страх от говорене пред публика, страх от височини, страх от летене със самолет

? Панически атаки

? Болезнени спомени, кошмариОбучението в SEB ще ви позволи да помогнете на клиентите си да се опознаят по-добре, да хармонизират вътрешната си система и своите его състояния, както и да изградят любяща, съпричастна и състрадателна връзка със себе си и другите.Благодарение на SEB ще можете да помогнете на клиентите си да постигнат по-голяма стабилност и вътрешна сигурност, ще им помогнете да се научат да управляват по-лесно стреса и емоциите си, ще им дадете използваем инструмент, чрез който да могат да се справят по-добре с трудните ситуациите от ежедневието им.===================================================

? Можете да прочетете още за метода и за обучението като последвате линка по-долу:

https://integral-bg.eu/events/obuchenie-po-energijna-psihologiya-self-emotional-balansing/??✍ Информация относно размера на таксата, сроковете за внасяне, отстъпките при внасянето ѝ в съответния срок, условията за участие, сертификационните изисквания и др., можете да получите като ни пишете на: email❤ Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР

петък, 02. октомври 2020, Институт за Интегрално Развитие, Енергийна психология - Self Emotional Balancing ®

Microsoft Windows Server 2019 Administration Bootcamp

Microsoft Windows Server 2019 Administration Bootcamp

понеделник 19. октомври 2020
9th Bulgaria Close Embrace Tango Marathon, 5-8 Nov 2020
четвъртък 05. ноември 2020
1st South Eastern European Paediatric Respiratory Congress
четвъртък 05. ноември 2020
Catchlight (progressive rock/metal - FR) Live & Loud
вторник 20. октомври 2020
TRUCK EXPO
четвъртък 10. юни 2021
PHYSICS AND ASTRONOMY WORLD FORUM
петък 04. декември 2020
Dark&Cute at Bulgaria Tattoo Expo 2020
събота 31. октомври 2020
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега