Robotics Strategy Forum 2019, Inter Expo Center, вторник, 22. октомври 2019

Роботиката и автоматизацията разгледана от всички страни

вторник, 22. октомври 2019, Inter Expo Center, Robotics Strategy Forum 2019

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега