(R)evolutions in Java on the client: desktop/mobile/embedded, Polygraphia Office Center, вторник, 24. септември 2019

Java on desktop, web and mobile

вторник, 24. септември 2019, Polygraphia Office Center, (R)evolutions in Java on the client: desktop/mobile/embedded

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега