Plovdiv European Capital of Culture 2019: School of Participation, SKLAD, петък, 29. ноември 2019

Creative Europe European Outdoor Arts Academy: School of Participation

петък, 29. ноември 2019, SKLAD, Plovdiv European Capital of Culture 2019: School of Participation

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега