Open Seminar with John Morton, Sofia, Bulgaria, Grand Hotel Sofia, неделя, 18. август 2019

Come explore the teachings of Soul Transcendence with the Spiritual Director of the Movement of Spiritual Inner Awareness, John Morton.

неделя, 18. август 2019, Grand Hotel Sofia, Open Seminar with John Morton, Sofia, Bulgaria

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега