10. септември 2019 - 20:00 до 21:30

Morning Rooftop Yoga with Elena, Puzl CoCafé, вторник, 10. септември 2019

Every Tuesday and Thursday morning Elena Lazarova will be guiding us through hatha yoga, stirred with elements of vinyasa and thorough instructions on how to perform an asana.The 1,5 hour yoga practice is going to be on the rooftop terrace. Just don't let the view take your breath away!Morning Yoga with PuzlWhen: Tuesday and Thursday 8:00 to 9:30Where: Puzl CoCaféPrice: 15 BGN (yoga practice + a smoothy or a fresh after it)Mens sana in corpore sano! Namaste 

вторник, 10. септември 2019, Puzl CoCafé, Morning Rooftop Yoga with Elena

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега