Masterclass: Think Like a Futurist & Build Successful Strategies, Sofia, понеделник, 25. ноември 2019

Interactive and engaging Strategic Foresight workshop.

понеделник, 25. ноември 2019, Sofia, Masterclass: Think Like a Futurist & Build Successful Strategies

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега