Machine Learning: Mathematical optimization for the container shipping indu, Campus X, понеделник, 07. октомври 2019

Това събитие е част от потребителската група Machine Learning.

понеделник, 07. октомври 2019, Campus X, Machine Learning: Mathematical optimization for the container shipping indu

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега