17. март 2019 - 9:00

Ireland at Interski 2019, България, неделя, 17. март 2019

The 21st Interski Congress will take place in Pamporovo, Bulgaria bringing together the snowsports nations of the world to share their ideas on teaching methodology, technical methodology, customer care and innovation in snowsports instruction. #Interski2019 #interskipamporovo #roadtopamporovo Ireland's tag line for Interski 2019 is 'Being Free to Ski' #beingfreetoski

неделя, 17. март 2019, България, Ireland at Interski 2019

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега