26. септември 2019 - 19:00 до 21:00

HR & People Analytics Chapter Sofia MeetUp #2, TBD, четвъртък, 26. септември 2019

How to start HR/People Analytics Practice? (Motivation & Strategy)
* The team
* The data - sources, logistics, security
* The Examples

четвъртък, 26. септември 2019, TBD, HR & People Analytics Chapter Sofia MeetUp #2

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега