31. декември 2018 - 20:00 до 23:00

Get Into the WILD challenge! (Challenge for change #6), България, понеделник, 31. декември 2018

Предизвикателство #6: “Get Into the WILD challenge! [Опознай Природата]".

Харесваш ли природата? Бъди информиран какво се случва с нея – приеми предизвикателството „Get Into the WILD” challenge [„Опознай Природата“].
Разбери повече за дивата природа и как може да я опазиш!

Предизвикваме те да повишиш своята ангажираност по темата, а ние ще споделяме с теб интересна информация за природата, нейните обитатели, екосистеми, местности и водни басейни, които са застрашени или повлияни негативно, вследствие на човешката дейност.

Образователните кампании за повишаване на обществената осведоменост са необходимост за осъществяване на нужната промяна за опазване на биоразнообразието и природата на нашата планета.

Проблемът с опазването на биологичното разнообразие в момента е един от най-обсъжданите на планетата. Според експерти, под заплаха от изчезване са почти една пета от живите организми. Животинските видове изчезват над 100 пъти по-бързо от обикновеното! Много от видовете животни и растения вече са изчезнали безвъзвратно вследствие на човешката дейност, а най-малко 60% от животните и растенията с общоевропейско значение и 77% от техните местообитания са заплашени. Това се дължи предимно на човешкия фактор, а глобалното затопляне води до необратима промяна на климата и до изчезване на видовете. Масовото изсичане на гори и бързорастящият пазар на търговия с растения и животни оказва все по-силно влияние. За възстановяването на популациите, обаче, са нужни векове. Според доклад на WWF International, през последните 40 години са изчезнали 52% от бозайниците, влечугите, земноводните и водните обитатели на планетата Земя.

60% от екосистемите на Земята са разрушени през последните 50 години! Когато един вид изчезне, може да възникне вторичен ефект върху много други - т.нар. "ефект на доминото“. Причините са много - замърсяването, човешката дейност, промяната в начина, по който използваме земята, преексплоатацията, неустойчивите практики, изкуственото въвеждане на инвазивни видове, което води до разруха и фрагментация на хабитатите и видовете, както и промените в климата. Загубата на биоразнообразието може да има катастрофални последици за икономическото развитие, земеделието, както и за аспекти от нашия живот, за които вероятно никога не сме се замисляли.

Експертите са категорични, че от последното масово измиране преди около 66 милиона години – това на динозаврите, планетата никога не е губила свои животински видове с такова бясно темпо!

От 90-те години насам шест пъти е намаляло количеството на риба в Черно море. Отровният слой, в който няма кислород и рибите измират, се увеличава. Основните заплахи, пред които са изправени водните обитатели, са свръхуловът, замърсяването, пренос на чужди видове вследствие на корабната дейност, промяна на водния режим на реките, както и отпадъчните вещества от плавателните съдове.
Близо 80% от крайречните природни местообитания и рибни ресурси в река Дунав са били унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени.

Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности, известни още като защитени територии, заемат едва 5% от територията на България, въпреки че страната е на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа. През 1934 г. България е първата държава на Балканския полуостров, която създава място за опазване на дивата природа - Народен парк Витоша. Някои от българските защитени територии вече са в опасност поради застрояване, изсичане на горите, замърсяване и други човешки практики.

Счита се, че едно дърво произвежда кислород, който е достатъчен за биологичните нужди на 10 човека за една година. Дърветата са полезни за пречистването на въздуха, за почвата, за съществуването на цели екосистеми, за намаляването на шума и намаляването на парниковите газове. Според проучване, през 2012 година в България са добити повече кубически метра дървесина, отколкото от когато и да е било от 60-те години насам. По данни на „Зелени балкани“ всеки ден се изсича гора с площ от 100 футболни игрища. От 1992 г. до 2005 г. площта на гората е намаляла с приблизително 15%!
В същото време българските гори осигуряват около 85% от водния отток в страната – ресурс от чиста питейна вода. Те съхраняват над 80% от защитените растения и над 60% от застрашените от изчезване видове животни в страната! От 1990 година досега светът е изгубил гори с общ размер колкото Южна Африка! Когато горите се изсичат, се нарушава екологичното равновесие в нея, ерозията унищожава почвата, източниците на вода – пресъхват, дъждовете намаляват, климатът се променя

Публикациите в събитието ще разпространяват информация за застрашени видове, местности, водни басейни и екосистеми и проблемите, които възникват вследствие на човешката дейност. Необратими ли са те и какво може да се промени, така че дивата природа да не страда от антропогенната дейност? Кои са добрите примери и инициативи? Поддържай ума си буден и запознат с проблемите на природата!

Приеми предизвикателството „Get Into the WILD” challenge [„Опознай Природата“]. Разбери повече за дивата природа и как може да я опазиш!

понеделник, 31. декември 2018, България, Get Into the WILD challenge! (Challenge for change #6)

How to use gamification to boost your project

How to use gamification to boost your project

четвъртък 25. юли 2019
Summer Theater Laboratory | Bilingual - Italian and Bulgarian

Summer Theater Laboratory | Bilingual - Italian and Bulgarian

понеделник 05. август 2019
#JIUJITSU Summer Camp 2019 with BAGIRBJJ
понеделник 12. август 2019
Lead Auditors Information Security Management Systems ISO 27001
понеделник 19. август 2019
WEEK OF PURITY
понеделник 05. август 2019
UDAYA LIVE All-Inclusive Yoga & Music Retreat
сряда 14. август 2019
Summer Scriptwriting Base: Shangri-La
сряда 31. юли 2019
Beer.js Summit 2019
четвъртък 01. август 2019
The House Exclusive: Summer Drinks at the Garden
събота 17. август 2019
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега