FullMoonRunning Sofía, Main gate Vasyl Levsky national stadium, неделя, 13. октомври 2019

Every full moon Runners around the world share a Global Race.
We are millions runners and every FullMoonRunning we are ONE.

неделя, 13. октомври 2019, Main gate Vasyl Levsky national stadium, FullMoonRunning Sofía

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега