Кариери: академия срещу бизнес, Мултифункционална (Актова) зала, четвъртък, 19. декември 2019

Има ли живот след университета и какво крие той?

четвъртък, 19. декември 2019, Мултифункционална (Актова) зала, Кариери: академия срещу бизнес

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега