#ЖадниЗаЗнание: Успехът е пред теб!, National Palace of Culture, Литературен клуб „Перото”, четвъртък, 21. ноември 2019

Пътят към успеха започва с една крачка, но за да я направиш трябва да знаеш накъде да поемеш. #ЖадниЗаЗнание те очаква на 18 ноември 2019г.

четвъртък, 21. ноември 2019, National Palace of Culture, Литературен клуб „Перото”, #ЖадниЗаЗнание: Успехът е пред теб!

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега