Проблеми на информационната сигурност, Hotel Novotel Sofia, вторник, 22. октомври 2019

Този практически ориентиран форум е броени седмици преди да изтекат сроковете за въвеждане на минималните мерки по Закона за киберсигурност

вторник, 22. октомври 2019, Hotel Novotel Sofia, Проблеми на информационната сигурност

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега