Игровизиран курс за гимназисти "Откриватели", Limacon Event Centre, неделя, 13. октомври 2019

Игровизираният курс по предприемачество "Откриватели" се завръща тази есен в Пловдив в нов, интерактивен формат

неделя, 13. октомври 2019, Limacon Event Centre, Игровизиран курс за гимназисти "Откриватели"

Game of Frameworks

Game of Frameworks

четвъртък 24. октомври 2019
Blockchain: The era of a programmable economy

Blockchain: The era of a programmable economy

вторник 29. октомври 2019
Women in Corporate Bulgaria
понеделник 18. ноември 2019
What It Takes To Be a Multidimensional BA
четвъртък 14. ноември 2019
MEC's MatchMaking for Start-ups Vol.3 Sofia edition
сряда 23. октомври 2019
Try before you buy - Рожден ден!
сряда 23. октомври 2019
FMI Club: Software Engineer 101
вторник 12. ноември 2019
Capturing SurvivalBG’s Closure Brunch
събота 02. ноември 2019
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега