Игровизиран курс за гимназисти "Откриватели", Limacon Event Centre, неделя, 13. октомври 2019

Игровизираният курс по предприемачество "Откриватели" се завръща тази есен в Пловдив в нов, интерактивен формат

неделя, 13. октомври 2019, Limacon Event Centre, Игровизиран курс за гимназисти "Откриватели"

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега