Стани част от отбора на Крис Захариев в Зоопарк София, Зоопарк София - Западен вход, събота, 14. септември 2019

Крис Захариев и TELUS International Bulgaria обединяват усилия в доброволческата инициатива TELUS Ден на Подкрепа.

събота, 14. септември 2019, Зоопарк София - Западен вход, Стани част от отбора на Крис Захариев в Зоопарк София

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега