Какво (пък) е толкова приложното на бизнес психологията днес?, MOVE.BG Office & Coworking Space, сряда, 18. септември 2019

Един разговор за приложенията в бизнеса на знания, придобити по време на обучение в магистърската програма по приложна бизнес психология.

сряда, 18. септември 2019, MOVE.BG Office & Coworking Space, Какво (пък) е толкова приложното на бизнес психологията днес?

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега