Въведение в интелектуалната собственост, ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ НА БАН, вторник, 16. април 2019

Въведение в интелектуалната собственост и мрежата Enterprise Europe Network в подкрепа на учените

вторник, 16. април 2019, ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ НА БАН, Въведение в интелектуалната собственост

Lead Auditors CQI&IRCA accredited ISO 14001:2015

Lead Auditors CQI&IRCA accredited ISO 14001:2015

понеделник 04. ноември 2019
Migration CQI&IRCA accredited ISO 45001:2018

Migration CQI&IRCA accredited ISO 45001:2018

четвъртък 24. октомври 2019
Lead Auditors CQI&IRCA accredited Energy Management Systems ISO 50001
понеделник 14. октомври 2019
Lead Auditors Information Security Management Systems ISO 27001
понеделник 19. август 2019
Lead Auditors Information Security Management Systems ISO 27001
понеделник 02. декември 2019
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега