„Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?“, JA Startup Hambar, четвъртък, 18. април 2019

През тази година се навършват 20 години от въвеждането на еврото като единна валута на Европейския съюз – 20 години на възход и кризи. Успешен ли е този най-мащабен интеграционен проект на Европейския съюз? Къде се развиват националните икономики по-добре – вътре или извън еврозоната? Какво ще се случи с българската икономика, финансовия сектор и домакинствата при приемането на еврото? Ще подпомогне ли то икономическия растеж и догонването на развитите страни не само по брутен вътрешен продукт, но и по доходи?

Лектор ще бъде доц. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания към БАН и преподавател в УНСС, ВУЗФ, ПУ „Св. П. Хилендарски“, СУ „Св. Кл. Охридски“ и УниБИТ. Доц. Бобева е автор на 48 статии и публикации в реномирани научни издания, както и на 2 книги. Публикациите й имат над 220 цитирания в международни издания и реферирани световни научни бази данни. Заемала е висши държавни постове – заместник-министър председател за икономическото развитие (2013-2014), директор на дирекция „Международни отношения“ в БНБ (2003-2013), служебен министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество (1997). Професионалният й опит включва и работа като програмен ръководител в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, вицепрезидент в Черноморската банка за търговия и развитие, директор на икономическата програма в Център за изследване на демокрацията.

Лекцията се провежда в рамките на проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности“, реализиран от JA Bulgaria и NN Bulgaria. Чрез проекта партньорите целят цялостно да подобрят финансовата грамотност на студентите от неикономически специалности, като изградят практически умения и знания по темата за личните финанси. Пилотното обучение по „Лични финанси“ цели да предостави възможност на студентите да се образоват по теми, свързани с управлението на личните финанси, както и да се намали финансовата нестабилност и да се увеличи устойчивостта към финансови шокове. В рамките на проекта беше разработено и публикувано първото по рода си образователно съдържание за лични финанси в България под формата на учебник за студенти от неикономически специалности. Над 400 души от различни университети в страната вече преминаха курса по „Лични финанси“, воден от доц. д-р Даниела Бобева.
 
Лекцията е подходяща за студенти (бакалаври и магистри), докторанти от всякакви области, както и за широката общественост и най-вече за хора, интересуващи се от тази важна тема.
Регистирайте се тук за безплатно участие.


четвъртък, 18. април 2019, JA Startup Hambar, „Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?“

Lead Auditors CQI&IRCA accredited ISO 14001:2015

Lead Auditors CQI&IRCA accredited ISO 14001:2015

понеделник 04. ноември 2019
Migration CQI&IRCA accredited ISO 45001:2018

Migration CQI&IRCA accredited ISO 45001:2018

четвъртък 24. октомври 2019
Lead Auditors CQI&IRCA accredited Energy Management Systems ISO 50001
понеделник 14. октомври 2019
Lead Auditors Information Security Management Systems ISO 27001
понеделник 19. август 2019
Lead Auditors Information Security Management Systems ISO 27001
понеделник 02. декември 2019
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега