Бързи литературни срещи, ул. „Уилям Гладстон“ 32, сряда, 12. декември 2018

"Бързи литературни срещи" с писателите и поетите Алек Попов, Елена Алексиева, Виргиния Захариева, Иван Ланджев и Соня Тодорова

сряда, 12. декември 2018, ул. „Уилям Гладстон“ 32, Бързи литературни срещи

Workshop: Gamifinno you are just one game away...

Workshop: Gamifinno you are just one game away...

петък 14. декември 2018
Дочуто в София / Overheard in Sofia
четвъртък 01. октомври 2026
Azure Bootcamp Bulgaria 2019
събота 27. април 2019
CoChristmas Party vol. 3
четвъртък 13. декември 2018
Azure DevOps Community Launch - Bulgaria
вторник 22. януари 2019
How To Start a Blog And Make Money Online - Webinar - Sofia
вторник 11. декември 2018
AI Developer BootCamp Bulgaria 2018
събота 15. декември 2018
Towards Circular Cities in Utilities - Participatory Event
вторник 05. февруари 2019
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега