Design and implementation of high-load systems using C++, Work & Share Coworking Space, сряда, 29. януари 2020

Това събитие е част от потребителската група C, C++

сряда, 29. януари 2020, Work & Share Coworking Space, Design and implementation of high-load systems using C++

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега