Career adventure with HRS Bulgaria, Интер Експо Център, сряда, 04. септември 2019

A career event providing full HR experience to the candidates (bulgarians) with international education/ experience.

сряда, 04. септември 2019, Интер Експо Център, Career adventure with HRS Bulgaria

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега