Boxing - Yoga - Acting | Summer International Theater Workshop, National Palace of Culture, четвъртък, 04. юли 2019

Workshop inspired by the Antonin Artaud's works and the Stanislavskij - Strasberg's Method linked to Yoga practice and Boxing training.

четвъртък, 04. юли 2019, National Palace of Culture, Boxing - Yoga - Acting | Summer International Theater Workshop

Lead Auditors CQI&IRCA accredited ISO 14001:2015

Lead Auditors CQI&IRCA accredited ISO 14001:2015

понеделник 04. ноември 2019
Migration CQI&IRCA accredited ISO 45001:2018
четвъртък 24. октомври 2019
Lead Auditors CQI&IRCA accredited Energy Management Systems ISO 50001
понеделник 14. октомври 2019
Lead Auditors Information Security Management Systems ISO 27001
понеделник 02. декември 2019
Hindsight lessons about automation
понеделник 09. септември 2019
Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега