Представяне на Beyond - новата преакселераторска програма на JA, StudyHub Bulgaria, събота, 23. ноември 2019

Ти си студент и имаш идея за бизнес - ела и виж как тя може да се реализира!

събота, 23. ноември 2019, StudyHub Bulgaria, Представяне на Beyond - новата преакселераторска програма на JA

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега