Awaken Your True Starseed-Multidimensional Nature: The Dance into Light., Cherno More Hotel, , четвъртък, 18. юни 2020

On this retreat we will be using meditation, exercises and sacred movement to awaken our inner light in this monumental year, 2020.

четвъртък, 18. юни 2020, Cherno More Hotel, , Awaken Your True Starseed-Multidimensional Nature: The Dance into Light.

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега