1 Day Weapon Competency Training, Lozen, събота, 29. февруари 2020

A one-day group training package is designed for novices and will explore the safe application of the use of three different weapon systems

събота, 29. февруари 2020, Lozen, 1 Day Weapon Competency Training

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега