1 Day Intermediate Battle Skills, Lozen, неделя, 26. януари 2020

Students on this course will be taught more advanced shooting tactics based around multiple one-man/multi-enemy contact scenarios

неделя, 26. януари 2020, Lozen, 1 Day Intermediate Battle Skills

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега